Prima pagină   »  Despre noi   »  Conducerea

Conducerea

   

CURICULUM  VITAE

                                     

INFORMAȚII PERSONALE:


Nume/Prenume:                    Ștefan Deleanu

Data, luna, anul  nașterii:                29.02.1956

Adresa:                                  r-nul  Călărași, sat. Vălcineț

Telefoane:                              078888789

E-mail:

        EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ:

Aprilie 2020 - prezent director al ÎS Rezervației Naturale "Plaiul Fagului"_

                                   2017 - 2020 ÎS ÎS "Călărași"________________

                                   2015 - 2017 ÎS ÎS ”Silva Centru”___________________

                                1988 - 1991  Rezervația Naturală "Plaiul Fagului"_______

 EDUCAȚII ȘI FORMARE:

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Calificarea /diploma obținută: silvicultură și grădini publice nr.0014672   din 03.07.2002


Disciplinele principale studiate/ silvicultura, exploatări forestiere, studiul lemnului, dendrologie și culturi silvice, protecția pădurilor.


Numele și tipul instituției de învățământ/ furnizorul de informare: Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE:


Limba maternă: română

Limbi străine cunoaște: rusă

Competențe și abilități sociale: capacitate de argumentare și convingere, capacitate de adaptare sporită, abilități dezvoltate de comunicare, organizaționale.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului: Word

Alte competențe și aptitudini: Spirit de echipă, punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a respecta termenele limită.