vezi mai mult

Vânatul ilegal al unui cerb nobil din rezervaţia naturală „Plaiul Fagului”
21.05.2019     
 
Conferința a II de amenajare
20.05.2019     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” împlinște 25 de ani
10
03.2017
Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” împlinște 25 de ani
   
 

Rezervația Naturală "Plaiul Fagului" împlinește 25 de ani de la fondare. Statutul rezervației este cel de protecţie a mediului şi de cercetări ştiinţifice și din start a devenit un laborator natural pus la dispoziţia tuturor celor care sînt pasionaţi de ştiinţele naturii. Cu diverse teme de cercetări ştiinţifice colaborează activ, cu specialiștii instituţiilor de profil ale Academiei de Ştiinţe, Universităţii de Stat, unde au fost s-a studiate diferite probleme privind relieful, flora, fauna, silvicultura. Sub aspect experimental, au fost modelate diverse scenarii cu abordarea problemelor ce ţin de protecţia mediului, reconstrucţia ecologică a arboreturilor degradate, înmulţirea animalelor în regim de rezervaţie. Sistematic sunt organizate seminare, excursii de conştientizare ecologică, concomitent este studiată posibilitatea încadrării rezervaţiei în traseele turistice naţionale și regionale.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sînt expuse în ediţiile anuale „Analele naturii" ale rezervaţiei, parţial sînt publicate în diverse reviste de specialitate, pliante, broşuri, monografii, de asemenea sînt puse la dispoziţia publicului larg prin intermediul mass-media. Grație rezultatelor cercetărilor obţinute pe teritoriul rezervaţiei, pînă în prezent au fost înregistrate 947 specii de plante, 48 specii de licheni, 65 specii de muşchi, 151 specii de ciuperci, 49 specii de mamifere, 142 specii de păsări, 12 specii de amfibieni, 8 specii de reptile şi 65 specii ale faunei nevertebratelor solului.

De menționat că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 167 din 12 martie 1992 rezervaţia silvo-cinegetică „Pădurea Rădeni" a fost reorganizată în Rezervaţia Naturală de Stat „Plaiul Fagului", în prezent sunt angajați 100 de persoane, iar suprafața gestionată a rezervației este de peste 5500 ha. Actualmente  RN "Plaiul Fagului" este implicaă în mai multe proiecte naționale și internaționale ca: dezvoltarea ecoturismului în colaborare cu US Forest Service; Programul Polska Pomoc; Proiectul „Reconstruirea ecosistemelor naturale în bazinul Prutului superior prin prisma schimbărilor climatice". Din anul 2013 RN "Plaiul Fagului" găzduiește festivalul "Sărbătoarea Fagului" cu scopul de a dezvolta și promova potențialul turistic al rezervaţiei.